Jahreshauptversammlung 2022

Hauptversammlung per Briefwahl am 25.05.2022

Bulletin of Annual Shareholder Meeting

Kommuniké från årsstämma

Notice of Annual Shareholder Meeting

Kallelse till årsstämma

Postal voting form

Formulär för poströstning

Power of Attorney

Kallelse till årsstämma

Annual report 2021

Årsrapport 2021

Amendment of Articles of Association (Item 17)

Ändring av Bolagsordningen (Punkt 17)

Decision on authorization to issue shares (Item 18)

Beslut om nyemission av aktier (Punkt 18)

Articles of Association old/ Bolagsordning gamla

Articles of Association new/ Bolagsordning ny