Extraordinary General Meeting 2021

Notice of Extraordinary General Meeting
DOWNLOAD
Belutsförslag / Proposal

DOWNLOAD
Bulletin of Extra General Meeting

DOWNLOAD
Bolagsordning / Articles of Association
DOWNLOAD
Postal voting form
DOWNLOAD
Formulär för poströstning
DOWNLOAD
Power of Attorney
DOWNLOAD
Fullmaktsformulär
DOWNLOAD
Clean Industry Solutions Holding Europe AB
Head Office
c/o Win-Win Ekonomi AB, Palmfeltsvägen 21, 121 62 Johanneshov Sweden