Recent Posts

Detract yet delight written farther his general. If in so bred at dare rose lose good. Feel and make two real miss use easy.
17. January 2022
Clean Industry Solutions: Rättelse av MAR-klassificering

Pressmeddelandet "Riktad nyemission registrerad hos Bolagsverket" från den 14 januari hade en felaktig hänvisning till MAR och innehöll stycket som följer:

Read More
14. January 2022
Riktad nyemission registrerad hos Bolagsverket

Den riktade nyemission Clean Industry Solutions Holding Europe AB ("CISH") nyligen genomfört har nu registrerats hos Bolagsverket. Antalet aktier i bolaget efter registreringen uppgår till 15 313 792 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 506 950,18 SEK.

Read More
17. December 2021
First North-listade Clean Industry Solutions (CISH) tar in 10 miljoner kronor i en riktad emission till Assindia AB

Styrelsen för Clean Industry Solutions Holding Europe AB ("CISH") har, baserat på det bemyndigande som gavs av årsstämman den 23 juni 2021, beslutat om en riktad emission av 3 125 000 aktier till Assindia AB ("Assindia") till ett pris av 3,20 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt på cirka 2,14 procent jämfört med stängningskursen för stamaktien av serie B på Nasdaq First North Growth Market den 15 december 2021. Intäkterna från aktieemissionen kommer att stödja bolagets strategiska utvecklingsmål.

Read More
9. July 2021
Clean Industry Solutions Holding Europé: Clean Industry Solutions launches new website

After having undergone some significant changes during the last 2 years, Clean Industry Solutions now launches its new website that presents the company's business strategy and provides all information for interested investors.

Read More
6. July 2021
Clean Industry Solutions Holding Europé: New CISH chairman Finn Johnsson in interview

Infront Direkt Studios interviewed Clean Industry Solutions' new chairman Finn Johnsson. The video can be watched on YouTube.

Read More
28. June 2021
Clean Industry Solutions Holding Europé: Clean Industry Solutions Holding Europe AB approved for listing on Nasdaq First North Growth Market on 28 June 2021

Clean Industry Solutions Holding Europe AB ("CISH" or the "Company") announced today that it received approval for admission to trading on Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). The first day of trading on Nasdaq First North will be 12 July 2021.

Read More
25. June 2021
Clean Industry Solutions Holding Europé: SolarSpring receives order to investigate treatment of process water from `Dead Sea Works'

SolarSpring GmbH, a 100% subsidiary of CISH AB, and TAMI (IMI) have closed a contract for testing the treatment of process water from the `Dead Sea Works' using Membrane Distillation.

Read More
23. June 2021
Clean Industry Solutions Holding Europé: Kommuniké från årsstämma 2021 i Clean Industry Solutions Holding Europe AB / Bulletin from Clean Industry Solutions Holding Europe AB Annual General Meeting 2021

Clean Industry Solutions Holding Europe AB:s årsstämma hölls onsdagen den 23:e Juni 2021 genom poströstning. Vid stämman var 3 236 728 (26,56 %) aktier representerade.
The annual general meeting of Clean Industry Solutions Holding Europe AB was held on Wednesday, 23rd of June by postal voting. At the AGM, 3 236 728 (26,56 %) shares were represented.

Read More
9. June 2021
Clean Industry Solutions Holding Europé: 30% cost reduction makes safe and clean drinking water for the growing world population more affordable

With its proven water treatment solutions, SolarSpring, a 100% subsidiary of Clean Industry Solutions Holding Europe AB, has already provided places around the world with its water purification system. In February, it was communicated that the production costs of SolarSpring's membrane distillation modules - which are mainly applied for wastewater treatment in industry - will be reduced by 80% due to a new production technology. Now, the company is proud to announce that the sales price of its ultra-filtration solutions will also decrease by 30%, which is of special importance for economically weak countries, where this technology is needed most for the provision of safe and clean drinking water.

Read More
4. June 2021
Clean Industry Solutions Holding Europé: Meet us at Aktiespararna's Småbolagsdagarna

Christian Zahler, CEO of Clean Industry Solutions Holding Europe AB, will present at the Aktiespararna's Småbolagsdagarna on Monday, June 7.

Read More
1 2 3 9
Clean Industry Solutions Holding Europe AB
Head Office
c/o Win-Win Ekonomi AB, Palmfeltsvägen 21, 121 62 Johanneshov Sweden