Clean Industry Solutions: Rättelse av MAR-klassificering

Pressmeddelandet "Riktad nyemission registrerad hos Bolagsverket" från den 14 januari hade en felaktig hänvisning till MAR och innehöll stycket som följer:

Denna information är sådan information som Clean Industry Solutions är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-01-14 15:49 CET.

Pressmeddelandet borde inte ha hänvisat till MAR då det inte innehöll insiderinformation.