First North-listade Clean Industry Solutions (CISH) tar in 10 miljoner kronor i en riktad emission till Assindia AB

Styrelsen för Clean Industry Solutions Holding Europe AB ("CISH") har, baserat på det bemyndigande som gavs av årsstämman den 23 juni 2021, beslutat om en riktad emission av 3 125 000 aktier till Assindia AB ("Assindia") till ett pris av 3,20 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt på cirka 2,14 procent jämfört med stängningskursen för stamaktien av serie B på Nasdaq First North Growth Market den 15 december 2021. Intäkterna från aktieemissionen kommer att stödja bolagets strategiska utvecklingsmål.

CISH är för närvarande verksamt genom två dotterbolag, Industrial Solar GmbH och SolarSpring GmbH, som skapar och marknadsför koncept för förnybar energi och rent vatten för industri- och bostadsmiljöer.

Assindia är genom sina dotterbolag Tectus Development AB och Al Muwathaba PSEC, bland annat, verksamt inom fastighetsutveckling i Jordanien.

Investeringen:
· Assindia kommer att bidra med 10 miljoner kronor genom en riktad nyemission.
· Clean Industry Solutions Holding emitterar 3 125 000 stamaktier till ett pris av 3,20 kronor per aktie till Assindia.
De två parterna ser starka synergier för affärsutveckling och försäljning i Mellanöstern och planerar därför ett nära samarbete i denna region.

Styrelsen har utvärderat olika finansieringsalternativ och anser att det är gynnsamt för Bolaget och aktieägarna att stärka aktieägarbasen och utnyttja möjligheten att ta in nytt kapital från en stark och välrenommerad investerare på attraktiva villkor och på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Styrelsen anser att nyemissionen, som avviker från aktieägarnas företrädesrätt, bidrar till att skapa värde för alla bolagets aktieägare.

Den riktade emissionen förväntas registreras hos Bolagsverket inom cirka tre veckor. Efter registreringen av den riktade emissionen kommer aktiekapitalet i CISH att öka med 307 514,91 kronor till 1 506 950,18 kronor och det totala antalet aktier och röster kommer att öka med 3 125 000 aktier till 15 313 792 aktier och röster. Den riktade emissionen innebär en utspädning för befintliga aktieägare på cirka 20,4 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

De lösningar som CISH-bolagen erbjuder ger oberoende energiförsörjning och minimering av vattenförbrukningen för olika byggarbetsplatser i regionen. En unik kombination av teknik för förnybar energi, inklusive värmepumpar, kylmaskiner, lagring av elenergi och vattenreningssystem, gör det möjligt att etablera företag och bostäder i regioner där det saknas infrastruktur för energi- och vattenförsörjning.

Christian Zahler, VD för CISH AB: "Kapitaltillskottet från Assindia och partnerskapet med Al Muwathaba kommer att öppna en ny marknad för våra processer för förnybar energi och vatten och bidra till snabbare tillväxt vid sidan av våra industriella initiativ".

Assindias styrelseordförande Keith Olsson: "Vi har stort förtroende för CISH:s produkter och innovationsförmåga. Vi är redan aktieägare i CISH genom vårt dotterbolag Tectus AB. Vi har därför kunnat följa företagets utveckling och har insett att kombinationen av CISH och vår verksamhet i Mellanöstern har alla förutsättningar att bli framgångsrik."

AL Muwathabas ordförande Ahmed Dawwas: "Vi har haft möjlighet att få kunskap om CISH:s lösningar och kreativa kapacitet. Vi är helt säkra på att vår verksamhet och våra kontakter i Mellanöstern tillsammans med CISH:s hållbara lösningar kommer att skapa ett välmående samarbete för de inblandade företagen samt för samhällen, industrier och folket i Mellanöstern. Alla lider av brist på energi och rent vatten."

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Head Office
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
121 62 Johanneshov
Sweden