INDUSTRIAL SOLAR kommer att genomföra en förändring i ledningen

Tobias Schwind, kommersiell chef för Industrial Solar GmbH, det helägda dotterbolaget till Industrial Solar Holding Europe AB, kommer att tillträda en chefsroll på en tekniköverföringsfond från Fraunhofer Gesellschaft i München från augusti 2019. Han kommer att vara ansvarig för förnybar energi, vilket möjliggör större tillgång till innovationer och forskningsprojekt inom kärnverksamheten inom Industrial Solar och Absolicon.

Fraunhofer-Gesellschaft är den ledande organisationen för tillämpad forskning i Europa. Dess forskningsverksamhet bedrivs av 72 institut och forskningsenheter på platser i hela Tyskland. Fraunhofer-Gesellschaft sysselsätter en personal på över 25 000 personer, som arbetar med en årlig forskningsbudget på motsvarande ca 23 miljarder kronor. Forskningsarbetet är inriktat på människors behov, varav en stor del är för energi och miljö.

Dock kommer Tobias fortsätta som styrelseledamot i Industrial Solar Holding AB och stödja Industrial Solar som deltidsanställd eller konsult och kommer att fortsätta att arbeta från Freiburg.

– Tobias har varit viktig i Industrial Solars historia och vi är glada att han kommer att kunna fortsätta arbeta i Industrial Solar om än med mindre kapacitet och även fortsätta i styrelsen. Hans nya position inom finansiering av förnybar energi kan öppna nya möjligheter för Industrial Solar i framtiden, säger Christian Zahler, vd för Industrial Solar GmbH.

Industrial Solar Holding Europe AB är en leverantör av kundanpassade lösningar för solvärmesystem. Systemen är baserade på Fresnel-kollektorteknik samt annan solteknologi och förnyelsebara energikällor och är optimerade för applikationer upp till 400°C.

Press kontakt
Telefon: +49 761 767111-0
Fiskaregatan 11
87133 Härnösand / Sweden