Industrial Solar publicerar memorandum inför IPO

Med anledning av den företrädesemission som styrelsen den 5 november 2018 beslutat att genomföra så publicerar Industrial Solar Holding Europe AB (publ) härmed det Memorandum som har upprättats inför emissionen. Memorandumet har upprättats på engelska. En sammanfattning kommer att finnas på svenska när emissionen startar.

Teckningstiden pågår under perioden 14 november – 4 december 2018. Memorandumet finns tillgängligt på www.industrial-solar.se.

Industrial Solar Holding Europe AB har godkänts för notering på Spotlight Stock market. Noteringsbeslutet är villkorat med att företrädesemissionen genomförs, i alla fall till sin miniminivå. Planerad första handelsdag är 15 januari 2019.

Detta är en översatt version av bolagets engelska pressmeddelande som publicerats samtidigt.