Rättelse av pressmeddelande: SolarSpring levererar det första solcellsdrivna dricksvattensystemet till Burkina Faso

I vårt pressmeddelande den 28 januari om leveransen av ECO 3000-systemet till Burkina Faso angavs atmosfair gGmbH i stället för Eau Propre d'Afrique SARL felaktigt som avtalspart, vilket vi härmed vill korrigera.

I det sista stycket i pressmeddelandet står det att atmosfair gGmbH hade beställt ECO 3000-systemet i augusti 2021, när egentligen är investeraren och operatören Eau Propre d´Afrique SARL som är beställare av systemet, vilket beskrivs korrekt i det första avsnittet. I det tidigare pressmeddelandet från den 30 augusti 2021 anges inte heller detta faktum korrekt. Klimatskyddsorganisationen atmosfair gGmbH ger finansiellt stöd till projektet och är inte entreprenören.