Rättelse av pressmeddelande: SolarSpring levererar det första solcellsdrivna dricksvattensystemet till Burkina Faso

I vårt pressmeddelande den 28 januari om leveransen av ECO 3000-systemet till Burkina Faso angavs atmosfair gGmbH i stället för Eau Propre d'Afrique SARL felaktigt som avtalspart, vilket vi härmed vill korrigera.

I det sista stycket i pressmeddelandet står det att atmosfair gGmbH hade beställt ECO 3000-systemet i augusti 2021, när egentligen är investeraren och operatören Eau Propre d´Afrique SARL som är beställare av systemet, vilket beskrivs korrekt i det första avsnittet. I det tidigare pressmeddelandet från den 30 augusti 2021 anges inte heller detta faktum korrekt. Klimatskyddsorganisationen atmosfair gGmbH ger finansiellt stöd till projektet och är inte entreprenören.

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Head Office
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
121 62 Johanneshov
Sweden