Riktad nyemission registrerad hos Bolagsverket

Den riktade nyemission Clean Industry Solutions Holding Europe AB ("CISH") nyligen genomfört har nu registrerats hos Bolagsverket. Antalet aktier i bolaget efter registreringen uppgår till 15 313 792 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 506 950,18 SEK.

Den riktade nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 3 125 000 aktier till 15 313 792 aktier. Aktiekapitalet ökar med 307 514,92 SEK till 1 506 950,18 SEK, vilket motsvarar en utspädning för befintliga aktieägare på cirka 20,4 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Head Office
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
121 62 Johanneshov
Sweden