SolarSpring levererar det första solcellsdrivna dricksvattensystemet till Burkina Faso

SolarSprings ECO 3000 dricksvattensystem som beställts av investeraren och operatören Eau Propre d´Afrique SARL och som finansiellt stöds av organisation för klimatskydd atmosfair GmbH skickades till Burkina Faso den 21 januari och väntar på installation vid ankomsten.

Det solcellsdrivna dricksvattensystemet SolarSpring ECO 3000 har en kapacitet på 3 m³/timme och är det första av många system som ska levereras till Burkina Faso under de kommande åren. En hel 6 km lång rörledning lades ut inför leveransen för att ansluta systemet till de fem distributionsställena. Vid var och en av dessa punkter kan vatten tas ut med användningen av smartkort och kortläsare, vilket garanterar en rättvis fördelning av det rena dricksvattnet. Detta och följande ECO 3000-system kommer att installeras, drivas och underhållas av partnern Eau Propre d´Afrique SARL.

SolarSpring GmbH, som är ett hundraprocentigt dotterbolag till Clean Industry Solutions Holding Europe AB, hade fått beställningen på vattenreningssystemet till ett belopp av 48 200 euro från atmosfair i augusti 2021, med utsikter till sammanlagt 10 systembeställningar inom de kommande fem åren, som sammanlagt uppgår till cirka 2,41 miljoner euro.

Se även vårt pressmeddelande från den 30 augusti 2021:
SolarSpring Receives First Order from atmosfair for CO2 Mitigation

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Head Office
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
121 62 Johanneshov
Sweden