Årsstämma 2023

Årlig bolagsstämma 13/06/2023

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsrapport 2022

Ändring av Bolagsordningen (Punkt 17)

Beslut om nyemission av aktier (Punkt 18)

Current Articles of Association/ Nuvarande Bolagsordning

Proposed new Articles of Association / Förslag till ny bolagsordning

Förslag till beslut - Proposed decisions 2023