Årsstämma 2024

Årlig bolagsstämma 28.06.2024

Bulletin of Annual Shareholder Meeting

Kommuniké från årsstämma

Notice of Annual Shareholder Meeting

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär / Power of Attorney

Fullmaktsformulär

Annual report 2023

Årsrapport 2023

Amendment of Articles of Association (Item 17)

Ändring av Bolagsordningen (Punkt 17)

Decision on authorization to issue shares (Item 18)

Beslut om nyemission av aktier (Punkt 18)

Current Articles of Association/ Nuvarande Bolagsordning

Proposed new Articles of Association / Förslag till ny bolagsordning

Förslag till beslut - Proposed decisions 2023