Företagsbeskrivning

Denna företagsbeskrivning (”företagsbeskrivning”) har utarbetats av styrelsen för Clean Industry Solutions Holding Europe AB, Reg. No. 559110-3972 (”Clean Industry Solutions” eller ”bolaget”) i samband med ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Se avsnittet ”Definitioner” för de definitioner som används i denna företagsbeskrivning….

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Head Office
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
121 62 Johanneshov
Sweden

© 2022 Clean Industry Solutions Holding Europe AB