Lösningar för en
hållbar industri
och en cirkulär ekonomi

CLEAN INDUSTRY SOLUTIONS

Välkommen till Clean Industry Solutions Holding Europe AB (CISH), där innovation möter hållbarhet. Vi investerar i självständigt verksamma företag som tillhandahåller lösningar för att göra industrier mer hållbara och uppmuntra en cirkulär ekonomi. Vår dotterbolag SolarSpring GmbH erbjuder banbrytande lösningar för leverans av ren vatten.

UPPDRAG

Vårt uppdrag på CISH är att investera i och stödja innovativ teknik som arbetar för att skapa mer hållbara industrier. Vi strävar efter att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare samtidigt som vi påverkar världen positivt.

VISION

Vi vill vara en ledande kraft i omvandlingen mot en mer hållbar värld. Vår vision är en framtid där ren vattenteknik är normen och där vi bidrar till att minska utsläppen och bevara naturresurserna.

VI INVESTERAR I VATTEN PÅ GRUND AV

TILLGODOSE ETT VIKTIGT BEHOV

Rent vatten är ett grundläggande mänskligt behov, och tillgång till rent vatten är också viktigt för många branscher, bland annat jordbruk, energi och tillverkning. Det finns innovativa, hållbara och kostnadseffektiva lösningar för rent vatten, och de är en viktig investeringsmöjlighet.

KONKURRENSFÖRDELAR

Att investera i unika och patenterade lösningar för rent vatten är ett attraktivt val eftersom fler och fler branscher vill minska sina vattenrelaterade kostnader samtidigt som de ökar sin hållbarhet.

VÄXANDE MARKNADSEFTERFRÅGAN

Marknaden för rena vattenlösningar växer snabbt i takt med att efterfrågan på hållbara vattenlösningar ökar. Eftersom klimatförändringarna fortsätter att påverka världens vattenförsörjning kommer behovet av hållbara lösningar bara att öka.

MILJÖFÖRDELAR

Vattenföroreningar och vattenbrist är stora miljöproblem med långtgående konsekvenser. Hållbara vattenlösningar bidrar till att bevara vattenresurserna, minska vattenföroreningarna och minimera användningen av skadliga kemikalier och energi.

VÅRT DOTTERBOLAG:
SOLARSPRING

SolarSpring GmbH är en tillverkare av innovativ membranbaserad vattenreningsteknik för industriella kunder. Företaget är en pionjär inom membrandestillation för behandling av industriellt avloppsvatten. Denna teknik gör det möjligt för kunderna att återanvända processvätskor eller återvinna värdefulla råvaror som guld, silver eller andra kostsamma resurser.

MEMBRAN-DESTILLATION

Membrandestillation kan behandla avloppsvatten för att få rent vatten och återvinna värdefulla resurser från avloppsvatten.

 

DRICKSVATTEN-BEHANDLING

SolarSprings system garanterar en tillförlitlig och säker vattenförsörjning från smutsiga och mikrobiologiskt förorenade vattenkällor utan att använda kemikalier.

 

Ultrafiltration

Ultrafiltrering använder ett halvgenomsläppligt membran som en fysisk barriär. Det är en effektiv process med låg energiförbrukning som håller tillbaka 99 % av mikroorganismer, bakterier och virus.

Membrandestillation

Membrandestillation är ett innovativt vattenreningssystem som kan återvinna upp till 95 % av processvattnet och minska mängden avloppsvatten. Membrandestillationssystemet separerar varma och kalla matningsströmmar med ett vattenavvisande membran. Dessutom kan värdefulla biprodukter från avfallsströmmen återvinnas och återvinnas också. En unik aspekt av denna teknik som utvecklats av SolarSpring är att den kan drivas termiskt med hjälp av spillvärme eller kombineras med andra värmekällor, t.ex. solfångare.

VARFÖR CLEAN INDUSTRY SOLUTIONS

HÅLL DIG INFORMERAD

PRESSMEDDELANDEN

KALENDER

Årligt bolagsstämma 2024

28-06-2024

Delårsrapport Q1 2024​

17-05-2024

Årsrapport 2023​

26-04-2024