Delta i energiomställningen

Industrin har en enorm påverkan på miljön

Visste du att industrisektorn står för nästan en tredjedel av de globala utsläppen? Industrin producerar alla varor, sysselsätter miljontals människor och främjar innovation. Liksom många andra mänskliga aktiviteter belastar den dock miljön. Dessutom förväntas industriproduktionen öka med upp till 400 procent fram till 2050. Den beräknas bli den sektor som släpper ut mest koldioxid om inte praktiska lösningar för att stoppa utsläppen av växthusgaser införs i energiproduktionsprocesserna.

Lösningarna finns

Den större delen av energibehovet inom industrisektorn täcks fortfarande av förbränningen av fossila bränslen. Lyckligtvis finns teknik och möjligheter att avkarbonisera industrin. Vi hör till de många forskare, ingenjörer och innovatörer som arbetar för att förverkliga rena energilösningar för alla sektorer. Clean Industry Solutions Holding Europe AB investerar i företag som tillhandahåller lösningar för hållbar industri och en cirkulär ekonomi. Dotterbolagen SolarSpring GmbH erbjuder lösningar för att förse industrin med rent vatten. Vi åstadkommer den förändring vi vill se i världen genom att hjälpa företag implementera rena vattenlösningar.

Industry after change

Delta i energiomställningen!

Du som individ kan delta i förändringen och påverka planeten positivt genom att hjälpa våra dotterbolag att genomföra projekt för förnybar energi och rent vatten över hela världen. En av de bästa aspekterna av att stödja Clean Industry Solutions är att du kan se de konkreta effekterna av ditt stöd. Till skillnad från engångsdonationer ser du de långsiktiga positiva resultaten av ditt stöd och hjälper direkt till värdefull resursåtervinning från avloppsvatten samt till att rena vatten så att det blir drickbart i regioner med vattenbrist i världen.

Att stödja förändringen och investera i lösningar för rent vatten är mer än att vara aktieägare; det är ett betydande bidrag till ditt sätt att göra en individuell påverkan.

Fördelen:

Skapa hållbara industrier

Fördelarna med att minska koldioxidutsläppen inom industrin och stödja förnybara energilösningar är omedelbart synliga. När du bidrar till förändringen tillsammans med oss,

bekämpar du klimatförändringen

bidrar du till lokalt värdeskapande

stöder du skapandet av arbetstillfällen inom förnybar energi

bidrar du till att förbättra industriella processer

stöder du en hälsosam miljö

visar du att det är möjligt att förändra

stöder du hopp och en livskraftig framtid

bidrar du till att uppnå målen för hållbar utveckling

bidrar du till en cirkulär ekonomi

visar du att enskilda åtgärder spelar roll

Hur ska man investera?

Alla investeringar i aktier är förknippade med olika risker. Innan ett investeringsbeslut fattas är det viktigt att analysera riskfaktorerna noggrant. Vi ber dig läsa PDF-dokumentet Bolagsbeskrivning här för att informera dig mer ingående om eventuella investeringsrisker.

Det är lätt att bidra till förändringen! Om du redan har ett portföljkonto kan du prata med din mäklare eller bank för att ta det första steget redan idag. Clean Industry Solutions Holding Europe AB:s ISIN-kod är SE0011762517 – anslut till gruppen som stöder förändringen idag! Hitta vår aktie på Avanza eller på Nordnet.