Emission av aktier

Företrädesemission

2023

Prospekt Industrial Solar Holding Europe AB 2023

Anmälan utan företräde/Subscription form

Företrädesemission

2022

Dokument för företrädesemission 2022

Direktemission

2021

First North-listade Clean Industry Solutions (CISH) tar in 10 miljoner kronor i en riktad emission till Assindia AB

Styrelsen för Clean Industry Solutions Holding Europe AB (”CISH”) har, baserat på det bemyndigande som gavs av årsstämman den 23 juni 2021, beslutat om en riktad emission av 3 125 000 aktier till Assindia AB (”Assindia”) till ett pris av 3,20 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt på cirka 2,14 procent jämfört med stängningskursen för stamaktien av serie B på Nasdaq First North Growth Market den 15 december 2021. Intäkterna från aktieemissionen kommer att stödja bolagets strategiska utvecklingsmål.

Företrädesemission

2020

Memorandum Industrial Solar Holding Europe AB 2020

Anmälan utan företräde/Subscription form

2018

Memorandum Industrial Solar Holding Europe AB 2018

Anmälan utan företräde/Subscription form