Stöd förändringen

Industrin har en enorm påverkan på miljön

Visste du att industrisektorn står för nästan en tredjedel av de globala utsläppen? Industrin producerar alla varor, sysselsätter miljontals människor och främjar innovation. Liksom många andra mänskliga aktiviteter belastar den dock miljön. Dessutom förväntas industriproduktionen öka med upp till 400 procent fram till 2050. Den beräknas bli den sektor som släpper ut mest koldioxid om inte praktiska lösningar för att stoppa utsläppen av växthusgaser införs i energiproduktionsprocesserna.

Lösningarna finns

Större delen av energibehovet inom industrisektorn täcks fortfarande genom förbränning av fossila bränslen. Lyckligtvis finns det teknik och möjligheter att avkarbonisera industrin. Vi hör till de många forskare, ingenjörer och innovatörer som arbetar för att förverkliga rena energilösningar för alla sektorer. Clean Industry Solutions Holding Europe AB investerar i företag som tillhandahåller lösningar för hållbar industri och en cirkulär ekonomi. De två dotterbolagen Industrial Solar GmbH och SolarSpring GmbH erbjuder lösningar för leverans av ren energi och rent vatten till industrin. Vi åstadkommer den förändring vi vill se i världen genom att hjälpa företag att genomföra de brådskande rena energilösningar som behövs.

Industry after change

Stöd förändringen!

Du som individ kan stödja förändringen och påverka planeten positivt genom att hjälpa våra dotterbolag att genomföra projekt för förnybar energi och rent vatten över hela världen. En av de bästa aspekterna av att stödja Clean Industry Solutions är att du kan se de konkreta effekterna av ditt stöd. Till skillnad från engångsdonationer ser du de långsiktiga positiva resultaten av ditt stöd och hjälper direkt till att minska koldioxidutsläppen i branschen och till värdefull resursåtervinning från avloppsvatten samt till att rena vatten så att det blir drickbart i regioner med vattenbrist i världen.

Att stödja förändringen och investera i lösningar för förnybar energi och rent vatten är mer än att vara aktieägare; det är ett betydande bidrag till ditt sätt att göra en individuell påverkan.

Fördelen:

Skapa hållbara industrier

Fördelarna med att minska koldioxidutsläppen inom industrin och stödja förnybara energilösningar är omedelbart synliga. När du stöder förändringen tillsammans med oss, du

bekämpar klimatförändringen

bidrar till lokalt värdeskapande

stöder skapandet av arbetstillfällen inom förnybar energi

bidrar till att förbättra industriella processer

stöder en hälsosam miljö

visa att det är möjligt att förändra

stödjer hopp och en livskraftig framtid

bidrar till att uppnå målen för hållbar utveckling

bidrar till en cirkulär ekonomi

visar att enskilda åtgärder spelar roll

Hur ska man investera?

Alla investeringar i aktier är förknippade med olika risker. Innan ett investeringsbeslut fattas är det viktigt att analysera riskfaktorerna noggrant. Vi ber dig läsa PDF-dokumentet Bolagsbeskrivning här för att informera dig mer ingående om eventuella investeringsrisker.

Det är lätt att stödja förändringen! Om du redan har ett portföljkonto kan du prata med din mäklare eller bank för att ta det första steget redan idag. Clean Industry Solutions Holding Europe AB:s ISIN-kod är SE0011762517 – gå med i supportrarna av förändringen idag genom! Hitta våra aktier på Avanza eller på Nordnet.

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Head Office
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
121 62 Johanneshov
Sweden

© 2022 Clean Industry Solutions Holding Europe AB