Außerordentliche Hauptversammlung 2023

Außerordentliche Hauptversammlung am 08.08.2023

Bulletin of Extraordinary Shareholder Meeting

Kommuniké från extra bolagsstämma

Bulletin of Extraordinary Shareholder Meeting

Kommuniké från extra bolagsstämma

Notice of Extraordinary Shareholder Meeting

Kallelse till extra bolagsstämma

Power of Attorney

Fullmaktsformulär

Postal voting form

Formulär för poströstning

Amendment of Articles of Association (Item 6)

Ändring av Bolagsordningen (Punkt 6)

Decision on authorization to issue shares (Item 7)

Beslut om bemyndigande (Punkt 7)

Current Articles of Association/ Nuvarande Bolagsordning

Proposed new Articles of Association / Förslag till ny bolagsordning

Förslag till beslut - Proposed decisions 2023