Extra bolagsstämma 2023

Extra bolagsstämma 08/08/2023

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Formulär för poströstning

Ändring av Bolagsordningen (Punkt 6)

Beslut om bemyndigande (Punkt 7)

Current Articles of Association/ Nuvarande Bolagsordning

Proposed new Articles of Association / Förslag till ny bolagsordning

Förslag till beslut - Proposed decisions 2023