Extraordinary General Meeting 2021

Notice of Extraordinary General Meeting

Belutsförslag / Proposal

Bulletin of Extra General Meeting

Bolagsordning / Articles of Association

Postal voting form

Formulär för poströstning

Power of Attorney

Fullmaktsformulär

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Head Office
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
121 62 Johanneshov
Sweden