Första handelsdagen i Industrial Solar

Idag tisdag 15 januari är första handelsdagen i solenergiföretaget Industrial Solar. Bolaget är inriktat på att bygga solvärme till industrier med temperaturer upp till 400 grader. Den senaste installationen på en fabrik i Jordanien levererar 270-gradig ånga som både driver processer och en ångdriven kylanläggning.

Joakim Byström, vd Absolicon Solar Collector AB, arrangerade under 2018 så att bolaget, med bas i tyska Freiburg, förvärvades och delades ut till Absolicons aktieägare.

–          Industrial Solar har unik kompetens för att bygga nyckelfärdiga solvärmeinstallationer på industrier, kunskap som kommer betyda mycket nu när flera multinationella företag lovat helt sluta med fossila bränslen och få noll i koldioxidutsläpp till år 2030, berättar Joakim Byström som även är styrelseordförande i Industrial Solar.

Aktien handlas på Spotlight med under ISHE.