Industrial Solar GmbH tecknar ett ingenjörskontrakt med KEBE S.A.

Industrial Solar GmbH har undertecknat ett projekteringsavtal för ett solprocessvärmesystem med en volym på 22 000 euro med KEBE S.A. i Grekland.

Industrial Solar GmbH, ett dotterbolag till ClSH AB, fick idag en ingenjörsorder för att leverera en detaljerad design för en Fresnel-kollektorsinstallation vid KEBE S.A.-fabriken, en ledande tillverkare av takpannor och lertegel i Kilkis, Grekland. Kontraktsvolymen uppgår till 22 000 euro.
I ett samarbete med KEBE S.A. får Industrial Solar möjligheten att undersöka den potentiella marknaden för solprocessvärmesystem på den grekiska marknaden – särskilt i anläggningar för tillverkning av takpannor och lertegel.
Under hela studien kommer Industrial Solar att förse KEBE S.A. med en teknisk-ekonomisk genomförbarhetsanalys och en administrativ översikt över genomförandet av sina lösningar för solprocessvärme.