Industrial Solar selected by EU-Gateway

Industrial Solar utvalt av EU-Gateway

Following the final assessment of all applications, Industrial Solar GmbH – a wholly owned subsidiary of Industrial Solar Holding Europe AB – has been selected to participate in the EU Gateway for Business with Green Energy Technologies in Japan. The start of the program is scheduled for September 2019. 
Industrial Solar fulfilled the eligibility criteria and thus gets the opportunity to participate in a one-week business mission focused on Green Energy Technologies in Japan. The company will benefit from a range of business support services, which include coaching, logistical, and financial support.

Industrial Solar is one of only 40 companies from across the EU, which have gotten this opportunity to gain first-hand experience in dynamic markets and establish business contacts with local companies via business matching events and meetings.

EU Gateway – Business Avenues is an initiative funded by the European Union helping European companies to establish long-lasting business collaborations in Asia.

Efter den sista bedömningen av alla ansökningar har Industrial Solar GmbH – helägt dotterbolag till Industrial Solar Holding Europe AB – blivit utvalt att delta i EU Gateway for Business with Green Energy Technologies i Japan. Programmet är schemalagt att starta i September 2019.

 Industrial Solar uppfyllde urvalskriterierna och kommer därmed få möjlighet att under en vecka delta i ett affärsevenemang i Japan som fokuserar på grön energiteknik. Företaget kommer få ta del av olika slags förmåner, som bland annat coaching samt logistiskt och finansiellt stöd.

Industrial Solar är ett av bara 40 företag i hela EU som har fått denna möjlighet till direkt erfarenhet av dynamiska marknader och till att skapa kontakter med lokala företag genom kontaktskapande events och möten.

EU Gateway – Business Avenues är ett initiativ som finansieras av Europeiska Unionen för att hjälpa europeiska företag att upprätta långsiktiga affärssamarbeten i Asien.