Sista dag för handel i Industrial Solar BTA – Last day of trading in Industrial Solar BTA

Företrädesemissionen i Industrial Solar Holding Europe AB har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (INDUSTRIAL SOLAR BTA) kommer att ersättas med vanliga aktier. Antal aktier efter registreringen uppgår till 11 393 549 och aktiekapitalet 1 121 179,47 kr. Stoppdag är 25 mars 2020. Sista dag för handel med BTA är den 23 mars 2020 och nya aktier beräknas vara utbokade till VP-konton och depåer den 27 mars 2020.

Information om betald tecknad aktie
Kortnamn: ISHE BTA
ISIN-kod: SE0013647898
Sista handelsdag: 23 mars 2020

 

The share issue that Industrial Solar Holding Europe AB announced on January 8, 2020, has now been registered with the Swedish Companies Registration Office. The last day of trading with INDUSTRIAL SOLAR BTA (Paid Subscribed Share) is March 23[rd], 2020. After the registration the shares amounts to 11 393 549 and the share capital SEK 1 121 179,47. Conversion will take place on March 25[th], 2020 and the new shares are expected to be found on the securities account on March 27[th], 2020.

Information on paid subscribed share
Short name: ISHE BTA
ISIN-code: SE0013647898
Last day of trading: 23 mars 2020