Annual General Meeting 2021

Bulletin from CISH AB Annual Shareholder Meeting 2021_23/06/2021

Notice of CISH AB Annual Shareholder Meeting 2021_23/06/2021

Postal voting form

Formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Power of Attorney

Annual Report 2020

Årsrapport 2020

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Head Office
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
121 62 Johanneshov
Sweden