Årsstämma 2022

Årlig bolagsstämma genom poströstning 25/05/2022

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Formulär för poströstning

Fullmaktsformulär

Årsrapport 2021

Ändring av Bolagsordningen (Punkt 17)

Beslut om nyemission av aktier (Punkt 18)

Articles of Association old/ Bolagsordning gamla

Articles of Association new/ Bolagsordning ny