Gruppledning

Christian Zahler
Styrelseledamot och VD för CISH AB sedan 2018

Christian Zahler har en magisterexamen i fysik från universitetet i Freiburg. Han har arbetat med solvärmeteknik i cirka 30 år och inledde sin ”solkarriär” vid Fraunhofer ISE i Freiburg. Senare arbetade han vid forskningsinstitut i Portugal och Norge. År 1999 återvände han till Freiburg och började arbeta för PSE AG, där han var ansvarig för avdelningen för solvärme. År 2008 grundade Christian och Tobias Schwind tillsammans Industrial Solar.

Aktieinnehav i CISH sedan den 15 juni 2021
1.120.373

Jochen Lachnit
CFO sedan 2020

Jochen Lachnit har en MBA från universitetet i Bamberg och har arbetat som CFO i andra företag som Meona Group GmbH och Jedox AG innan han började arbeta som kommersiell chef för Industrial Solar GmbH i oktober 2020.

Aktieinnehav i CISH sedan den 15 juni 2021