Styrelse

Finn Johnsson
Ordförande sedan 2021

Finn Johnsson har en examen från Handelshögskolan i Stockholm och har sedan haft olika positioner inom den svenska lantbrukarföreningen och senare inom Swedish Match. Hans första tjänst som VD/CEO var för Arenco AB. Under åren har Finn arbetat som vd/CEO i företag som Tarkett AB, Stora Enso, Euroc AB, Mölnlycke Health AB och Guinness, samt utsetts till ordförande i olika företag som Västsvenska Handelskammaren, EFG European Furnoture Group AB, Ovako AB, AB Geveko, Luvata, Nordic Capital, City Airline, Klövern och AB Volvo. Han har varit styrelseledamot i många nordiska företag och är fortfarande aktiv styrelseledamot i Energifonden Sverige AB, EFG European Furniture Group AB och Powerboat AB samt ordförande i bland annat Carlsquare AB och Thomas Concrete Group AB.

Aktieinnehav i CISH sedan den 13 juni 2023

Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare

Christian Zahler
Styrelseledamot och VD för CISH AB sedan 2018

Christian Zahler har en magisterexamen i fysik från universitetet i Freiburg. Han har arbetat med solvärmeteknik i cirka 30 år och inledde sin ”solkarriär” vid Fraunhofer ISE i Freiburg. Senare arbetade han vid forskningsinstitut i Portugal och Norge. År 1999 återvände han till Freiburg och började arbeta för PSE AG, där han var ansvarig för avdelningen för solvärme. År 2008 grundade Christian och Tobias Schwind tillsammans Industrial Solar.

Aktieinnehav i CISH sedan den 13 juni 2023
1.120.373

Inte oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till större aktieägare

Marie-Louise Olsson Dawwas
Styrelseledamot sedan 2022

Marie-Louise Olsson Dawwas är managing partner i Tectus Development LLC (New York) samt styrelseledamot i Assindia AB (Sverige) och Al Muwathaba PSC (Jordanien). Hon har en kandidatexamen från University of Nevada LV i hospitality management vid University of Nevada LV, och har dessutom en examen i inredningsdesign från Parsons School of Design in New York. Marie-Louise har varit aktiv i området konceptdesign och utveckling för kommersiella fastigheter i Sverige och USA sedan 2003. Hon leder Assindia-koncernens initiativ inom hållbara investeringar och hållbar utveckling.

Aktieinnehav i CISH sedan den 13 juni 2023

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, inte oberoende i förhållande till större aktieägare

Dr Korbinian Kramer
Styrelseledamot sedan 2022

Dr Korbinian Kramer är chef för gruppen ”Karaktärisering, provning och kvalitetssäkring” vid avdelningen för termiska system och byggnadsteknik vid Fraunhofer ISE, samt chef för ”TestLab solvärmesystem” och chef för det ackrediterade ”TestLab Värmepumpar och kylaggregat”. Han har en doktorsexamen från Albert-Ludwigs universitet i Freiburg (Tyskland), fakulteten för miljö och naturresurser, samt en ingenjörsexamen i miljö- och processteknik. Kramer är föreläsare i internationella masterkurser om solvärmeenergiomvandling och har publicerat över 50 vetenskapligt granskade artiklar, bokbidrag och konferenspresentationer. Han är teknisk konsult till European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF/SHE) och sitter i den vetenskapliga styrelsen för konferenser som ISES Solar World Congress. Han är nyligen ordförande i ISO:s standardiseringskommitté och vann det internationella priset Mission Innovation Champions Award 2019.

Aktieinnehav i CISH sedan den 13 juni 2023.

Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare

Markus Augustsson
Styrelseledamot sedan 2020

Markus Augustsson har en masterexamen i finans från Lunds universitet och har studerat matematik, filosofi och programmering vid Linköpings universitet. Markus har arbetat inom den finansiella sektorn sedan 2008. På Nordea Markets arbetade han med aktie- och derivathandel. Idag är Markus chef för aktieforskning på Carlsquare, en finansiell rådgivare med kontor i Stockholm, Berlin, Hamburg, München, London och Köpenhamn.

Aktieinnehav i CISH sedan den 13 juni 2023

Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare

Rebecca Schwantes
Styrelseledamot sedan 2023

Rebecca Schwantes tog examen från Darmstadt University of Applied Sciences med en Dipl. Ing. (FH) i maskinteknik och fortsatte sina studier vid Technische Universität Braunschweig med en M.Sc. i Sustainable Management and Protection of Water samtidigt som hon arbetade på forskningsavdelningen för membrandestillation vid Fraunhofer ISE i Freiburg, Tyskland. År 2014 övergick hon från institutet till avknoppningsföretaget SolarSpring GmbH som forskare och projektledare och har varit verkställande direktör sedan september 2023.

Aktieinnehav i CISH sedan den 13 juni 2023
21.861

Inte oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till större aktieägare