Styrelse

Finn Johnsson
Ordförande sedan 2021

Finn Johnsson har en examen från Handelshögskolan i Stockholm och har sedan haft olika positioner inom den svenska lantbrukarföreningen och senare inom Swedish Match. Hans första tjänst som VD/CEO var för Arenco AB. Under åren har Finn arbetat som vd/CEO i företag som Tarkett AB, Stora Enso, Euroc AB, Mölnlycke Health AB och Guinness, samt utsetts till ordförande i olika företag som Västsvenska Handelskammaren, EFG European Furnoture Group AB, Ovako AB, AB Geveko, Luvata, Nordic Capital, City Airline, Klövern och AB Volvo. Han har varit styrelseledamot i många nordiska företag och är fortfarande aktiv styrelseledamot i Energifonden Sverige AB, EFG European Furniture Group AB och Powerboat AB samt ordförande i bland annat Carlsquare AB och Thomas Concrete Group AB.

Aktieinnehav i CISH sedan den 15 juni 2021

Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare

Christian Zahler
Styrelseledamot och VD för CISH AB sedan 2018

Christian Zahler har en magisterexamen i fysik från universitetet i Freiburg. Han har arbetat med solvärmeteknik i cirka 30 år och inledde sin ”solkarriär” vid Fraunhofer ISE i Freiburg. Senare arbetade han vid forskningsinstitut i Portugal och Norge. År 1999 återvände han till Freiburg och började arbeta för PSE AG, där han var ansvarig för avdelningen för solvärme. År 2008 grundade Christian och Tobias Schwind tillsammans Industrial Solar.

Aktieinnehav i CISH sedan den 15 juni 2021
1.120.373

Inte oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till större aktieägare

Tobias Schwind
Styrelseledamot sedan 2018

Tobias har studerat ekonomi i Tyskland och har en MBA från ESCP-Europe/Paris. Från 2002-2005 var han senior investment manager på Fraunhofer Venture och ansvarig för flera nystartade företag inom förnybar energiteknik. Dessutom har han flera års erfarenhet av konsultverksamhet och av att bygga upp nya produktionsanläggningar och internationell affärsutveckling. Tillsammans med Christian Zahler grundade Tobias Industrial Solar 2008 och var verkställande direktör för Industrial Solar GmbH fram till 2019. Idag är han medgrundare och verkställande direktör för Fraunhofer Technology Transfer Fonds GmbH (FTTF) och ansvarig för investeringar, särskilt inom sektorn för förnybar energi och hållbar utveckling, samt styrelseledamot i olika företag inom dessa områden.

Aktieinnehav i CISH sedan den 15 juni 2021
971.876

Inte oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till större aktieägare

Olle Olsson
Styrelseledamot sedan 2018

Olle Olsson har arbetat med solenergi sedan 2006 i ett flertal företag. Först i Absolicon AB som ingenjör och forskare och senare i en strategisk roll som styrelseordförande i Absolicon. Han har även arbetat på Solarus Sunpower Sweden AB i 3 år och är aktiv i styrelsen för tillverkaren av solprocessutrustning Saravanos Solar++ AB. Olle är ägare till konsultföretaget Mxsol AB och har varit styrelseledamot i Industrial Solar sedan 2018.

Aktieinnehav i CISH sedan den 15 juni 2021.
995

Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare

Markus Augustsson
Styrelseledamot sedan 2020

Markus Augustsson har en masterexamen i finans från Lunds universitet och har studerat matematik, filosofi och programmering vid Linköpings universitet. Markus har arbetat inom den finansiella sektorn sedan 2008. På Nordea Markets arbetade han med aktie- och derivathandel. Idag är Markus chef för aktieforskning på Carlsquare, en finansiell rådgivare med kontor i Stockholm, Berlin, Hamburg, München, London och Köpenhamn.

Aktieinnehav i CISH sedan den 15 juni 2021

Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare

Daniel Pfeifle
Styrelseledamot sedan 2020

Daniel Pfeifle studerade 2005-2009 vid University of Applied Sciences i Nordhausen/Tyskland och är en civilingenjör inom förnybara energisystem. Mellan 2009 och 2012 arbetade han på Fraunhofer ISE inom området solbaserad havsvattenbehandling innan han började på SolarSpring som projektingenjör med ansvar för området membrandestillation och strategisk anpassning. År 2016 tog han över ledningen av SolarSpring.

Aktieinnehav i CISH sedan den 15 juni 2021
15.032

Inte oberoende i förhållande till bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till större aktieägare

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Head Office
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
121 62 Johanneshov
Sweden

© 2022 Clean Industry Solutions Holding Europe AB