Att bygga en cirkulär ekonomi

CIRKULÄR EKONOMI I INDUSTRIN

Industrin har en enorm påverkan på miljön

Visste du att industrisektorn står för nästan en tredjedel av de globala utsläppen och använder 20 % av de tillgängliga färskvattenresurserna? Industrin producerar alla varor, anställer miljontals människor och uppmuntrar till innovation. Men liksom många andra mänskliga aktiviteter, belastar den miljön. Större delen av energibehovet inom industrisektorn täcks fortfarande genom förbränning av fossila bränslen, och industriell vattenförsörjningen sker huvudsakligen från dricksvattenresurser.

Dessutom förväntas industriproduktionen öka med upp till 400 % fram till 2050. Den beräknas bli den sektor som släpper ut mest koldioxid om inte praktiska lösningar för att sluta släppa ut växthusgaser införs i energiproduktionsprocesserna. På grund av industrialiseringen i tillväxtländerna kommer också vattenanvändningen att öka enormt, uppskattningsvis med upp till 67 % fram till 2050.

VÅRT BIDRAG TILL ATT SKAPA EN CIRKULÄR EKONOMI

Tack och lov finns det teknik och möjligheter att göra industrin mer hållbar. Vi hör till de många forskare, ingenjörer och innovatörer som arbetar för att förverkliga rena energi- och vattenlösningar för alla sektorer.

Clean Industry Solutions Holding Europe AB:s dotterbolag, SolarSpring GmbH, erbjuder lösningar för levereringen av rent vatten till industrin. Med sin innovativa teknik, som omfattar vattenreningssystem, erbjuder företagen hållbara lösningar till industrin för att avsevärt minska deras vattenförbrukning. Dessa banbrytande tekniker och lösningar främjar genomförandet av en cirkulär ekonomi inom industrin. Att övergå till hållbara processer inom industrin är en viktig strategi för att motverka klimatförändringarna.

Vi genomför den förändring vi vill se i världen genom att hjälpa företag att genomföra de lösningar som behövs akut.