Teknik & referenser

VÅR DOTTERBOLAG

SolarSpring har skapat pionjärteknik som har genomförts över hela världen och bidragit till att minska vattenanvändningen enormt.

SOLARSPRING

SolarSprings membrandestillation

En banbrytande metod för vattenbehandling är membrandestillation, en teknik som kan återvinna upp till 95 % av processvattnet och minimera mängden avloppsvatten. Ett vattenavvisande membran används i membrandestillationssystemet för att separera de varma och kalla matningsströmmarna. Dessutom kan värdefulla biprodukter från avfallsströmmen återvinnas och återanvändas. En av de utmärkande egenskaperna hos denna teknik som utvecklats av SolarSpring är att den kan drivas termiskt med hjälp av spillvärme eller kombineras med andra värmekällor, t.ex. solfångare.

ReWaCEM

ReWaCEM-metoden (resursåtervinning från flytande avfallsströmmar med banbrytande membranteknik) erbjuder en lovande lösning på problemet med avloppsvattenhantering inom metallytbehandlingsindustrin och syftar till att skapa en cirkulär ekonomi genom återvinning av resurser. Projektet har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 genom ett bidragsavtal.

Africa Solaire​

Africa Solaire är officiell distributör av SolarSpring GmbH sedan 2019. Sedan dess har SolarSpring redan fått fyra av våra system transporterade till Kongo med sjöfrakt och installerade på plats: Mobil och kompakt vattenreningsanläggning för upp till 2 500 (5 000) liter dricksvatten per dag. Lämplig för behandling av förorenat ytvatten från brunnar, floder och sjöar. Efter behandlingen uppnås en vattenkvalitet som är upp till 99,999 % fri från bakterier och virus.

Dessa projekt bidrar till tillväxten av hållbara industrier och hjälper till att skapa en mer hållbar värld. Investeringar i hållbara lösningar kan påverka världen positivt samtidigt som de genererar långsiktigt värde för våra aktieägare. Vi bjuder in dig att följa med oss på denna resa mot en renare och mer hållbar framtid.