Hur man investerar

Du som individ kan delta i förändringen och påverka planeten positivt genom att hjälpa vår dotterbolag att genomföra projekt för rent vatten över hela världen. En av de bästa aspekterna av att stödja Clean Industry Solutions är att du kan se de konkreta effekterna av ditt stöd. Till skillnad från engångsdonationer ser du de långsiktiga positiva resultaten av ditt stöd och hjälper direkt till värdefull resursåtervinning från avloppsvatten samt till att rena vatten så att det blir drickbart i regioner med vattenbrist i världen.

Att stödja förändringen och investera i lösningar för förnybar energi och rent vatten är mer än att vara aktieägare; det är ett betydande bidrag till ditt sätt att göra en individuell påverkan.

Alla investeringar i aktier är förknippade med olika risker. Innan ett investeringsbeslut fattas är det viktigt att analysera riskfaktorerna noggrant. Vi ber dig läsa PDF-dokumentet Bolagsbeskrivning här för att informera dig mer ingående om eventuella investeringsrisker.

Det är lätt att bidra till förändringen! Om du redan har ett portföljkonto kan du prata med din mäklare eller bank för att ta det första steget redan idag. Clean Industry Solutions Holding Europe AB:s ISIN-kod är SE0011762517 – anslut till gruppen som stöder förändringen idag! Hitta vår aktie på Avanza eller på Nordnet.

Clean Industry Solutions