Integritetspolicy

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, även känd som EU:s nya allmänna dataskyddsförordning, GDPR, reglerar en enskild persons, ett företags eller en organisations behandling av personuppgifter om enskilda personer i EU. På Clean Industry Solutions är vi dedikerade till att hålla dina personuppgifter privata och säkerställa en hög skyddsnivå i enlighet med dessa förordningar som beskrivs närmare nedan. GDPR säkerställer starkare regler för dataskyddets betydelse:

  • Starkare säkerhet och individuella rättigheter, eftersom människor har större kontroll över sina personuppgifter och vad företag kan göra med dem
  • Företagen får lika villkor eftersom GDPR:s principer är att personuppgifter måste behandlas på ett rättvist och öppet sätt
  • Personuppgifter som innehas och behandlas ska begränsas till det minimum som krävs för de ändamål för vilka de samlades in

Clean Industry Solutions Holding Europe AB är därför ansvarig för att skydda dina personuppgifter som du anförtror oss och garantera dina rättigheter som individ enligt GDPR. Om det finns några tvivel eller frågor om föregående uttalande kan du kontakta CISH Europe AB via de kontaktuppgifter som anges längre ner.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar levande individ. Olika delar av information som tillsammans kan leda till identifiering av en viss person utgör också personuppgifter. Detta inkluderar namn, adress och ort, telefonnummer, e-postadress, socialförsäkringsnummer, födelsedatum, betalningsinformation samt personliga bilder. Dataskyddsförordningen skyddar personuppgifter oavsett vilken teknik som används för att behandla uppgifterna, oavsett om det är ett IT-system, t.ex. videoövervakning, eller på papper.

Hur använder vi dina uppgifter?

Personuppgifter behandlas endast för specifika och i förväg fastställda ändamål, och kommer inte att behandlas för andra ändamål som har överenskommits i förväg. På Clean Industry Solutions behandlar vi dina personuppgifter för avtalsändamål för att tillhandahålla information, produkter och tjänster i enlighet med förfrågningar och avtal. Detta innefattar till exempel lagring av e-postadresser för nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial och behandling av namn och adresser för offerter och kontrakt, och Dina personuppgifter kan också användas för marknadsförings- och utvecklingsändamål för att förbättra våra produkter och tjänster. Om du inte vill ta emot sådant material eller föredrar att dina uppgifter inte används för sådana ändamål, vänligen kontakta oss via de uppgifter som anges längre ned. Vi avstår från att samla in mer information än vad som är nödvändigt för att tillhandahålla lämpliga tjänster och produkter som du har begärt.

När använder vi dina uppgifter och hur länge?

Dina uppgifter kommer att behandlas så snart begäran om en tjänst eller produkt görs. Dessa uppgifter kommer att sparas tills du meddelar oss något annat. Detta beror främst på att vi vill kunna ge bra service och support gällande ditt köp och uppgifterna används som referens. Uppgifter är viktiga när det gäller inköpsorder, kvantitet, plats och underhållsbehov. Om du fortfarande vill ta bort dina personuppgifter kan du kontakta oss via de uppgifter som anges längre ner. Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar levande individ. Olika delar av information som tillsammans kan leda till identifiering av en viss person utgör också personuppgifter. Detta inkluderar namn, adress och ort, telefonnummer, e-postadress, socialförsäkringsnummer, födelsedatum, betalningsinformation samt personliga bilder. Dataskyddsförordningen skyddar personuppgifter oavsett vilken teknik som används för att behandla uppgifterna, oavsett om det är ett IT-system, t.ex. videoövervakning, eller på papper.

Med vem delar vi dina uppgifter?

Om det inte krävs enligt lag kommer personuppgifter inte att delas med någon tredje part utan ditt samtycke. De flesta verksamheter sker internt inom Clean Industry Solutions, och det finns rutiner för att garantera att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt externt, dvs. vid outsourcing av uppgifter som marknadsföring.
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att dela dina uppgifter eller din information (samt att få marknadsföringsmaterial/nyhetsbrev). Du har också rätt till rättelse om uppgifterna behöver uppdateras, korrigeras eller flyttas, eftersom vi vill se till att all information är aktuell och korrekt. Detta omfattar även rätten till radering, eftersom du kan begära att dina personuppgifter raderas och tas bort om du så önskar.
Du har naturligtvis rätt att få tillgång till din information och du kan begära en kopia av de personuppgifter som vi har om dig. Alla dessa rättigheter har du rätt till om inte lagen begränsar oss att göra ändringar eller justeringar av informationen. Om du anser att vi har hanterat dina uppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid kontakta oss via informationen nedan. Om du vill lämna in ett klagomål kan du göra det till Datainspektionen, det ansvariga organet för övervakningen enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, tveka inte att kontakta oss via informationen längst ner på sidan.

Hur använder vi cookies?

Cookies är en textbit som med ditt tillstånd placeras på din dators hårdvara. Clean Industry Solutions använder dessa cookies för att spåra och analysera trafiken på våra webbplatser för att bättre veta vem som besöker vår webbplats och när. Detta förbättrar också din användarupplevelse när du besöker webbplatsen, och genom att analysera trafiken kan vi förbättra denna upplevelse i enlighet med detta. Du kan enkelt välja att inte acceptera cookies och stänga av dem via din webbläsares säkerhetsinställningar, men detta kommer inte att leda till den bästa användarupplevelsen av webbplatsen.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited. Om det ansvariga organet för den databehandling som sker via denna webbplats har sin grund utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz, utförs den tillhörande databehandlingen av Google Analytics av Google LLC. Google Ireland Limited och Google LLC. kommer i fortsättningen att kallas ”Google”. Google Analytics använder ”cookies”, som är textfiler som sparas på webbplatsbesökarens dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera användningen av webbplatsen. Den information som genereras av kakan (inklusive den trunkerade IP-adressen) om användningen av webbplatsen kommer normalt att överföras till och lagras av Google. Google Analytics används uteslutande med tillägget ”_anonymizeIp ()” på denna webbplats. Detta tillägg säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom trunkering och utesluter en direkt personlig referens. Via detta tillägg trunker Google webbplatsbesökarens IP-adress inom EU:s medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs besökarens fullständiga IP-adress till Googles servrar i USA och förkortas där. Den IP-adress som tillhandahålls av besökarens webbläsare vid användning av Google Analytics kommer inte att sammanföras av Google med andra uppgifter från Google. På uppdrag av webbplatsoperatören kommer Google att använda den insamlade informationen för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att tillhandahålla andra webbplats- och internetrelaterade tjänster till webbplatsoperatören (artikel 6.1 f i GDPR). Det legitima intresset för databehandlingen ligger i optimeringen av denna webbplats, analysen av användningen av webbplatsen och anpassningen av innehållet. Användarnas intressen skyddas på lämpligt sätt genom pseudonymisering av deras uppgifter. Google LLC. garanterar en lämplig nivå av dataskydd på grundval av europeiska standardavtalsklausuler. De uppgifter som skickas och är kopplade till Google Analytics-cookies, t.ex. användar-ID eller reklam-ID, raderas automatiskt efter 50 månader. Radering av uppgifter vars lagringsperiod har uppnåtts sker automatiskt en gång i månaden. Webbplatsbesökaren kan vägra användning av cookies genom att välja lämpliga inställningar i sin webbläsare. Webbplatsbesökaren kan också förhindra att Google samlar in information (inklusive IP-adress) via cookies och behandlar denna information genom att ladda ner detta webbläsarplugin och installera det: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Webbplatsbesökaren kan förhindra datainsamling via Google Analytics på denna webbplats genom att klicka här. En ”opt-out-cookie” kommer då att tillämpas, vilket förhindrar all framtida insamling av uppgifter om webbplatsbesökaren när denne besöker denna webbplats. Ytterligare information om Googles behandling och användning av uppgifter, inställningar och möjligheter till avaktivering finns i Googles sekretesspolicy (https://policies.google.com/privacy) samt i inställningarna för Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

Vi använder tjänsten reCAPTCHA från Google Inc (Google) för att skydda formulärinmatningar på din webbplats. Denna tjänst används för att skilja mellan mänsklig och automatiserad missbruk. Detta inkluderar överföringen av IP-adressen och eventuellt andra uppgifter som Google behöver för reCAPTCHA-tjänsten. För detta ändamål överförs dina uppgifter till Google och används av deras tjänster. Din IP-adress förkortas dock först av Google i EU:s medlemsstater – eller i andra stater som ingår i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – och är därför anonym. I undantagsfall överförs din fullständiga IP-adress till en Google-server i USA och förkortas sedan. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Den IP-adress som överförs av reCAPTCHA från din webbläsare kommer inte att sammanföras med andra uppgifter från Google. Denna datainsamling omfattas av Googles sekretesspolicy. Mer information om reCAPTCHA finns i Googles sekretesspolicy (https://policies.google.com/privacy) 

Genom att använda tjänsten reCAPTCHA samtycker du till att Google behandlar uppgifter om dig på det sätt och i de syften som anges ovan.

Google Ads

Vi använder tjänsten Google Ads från Google. ”Google” är en företagsgrupp som består av Google Ireland Ltd. (leverantör av tjänsten), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland och Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA och andra dotterbolag till Google LLC. Tjänsten gör det möjligt för oss att uppmärksamma våra erbjudanden med hjälp av annonser på externa webbplatser. På så sätt kan vi avgöra hur framgångsrika enskilda reklamåtgärder är. Dessa annonser levereras av leverantören via så kallade ”AdServers”. Vi använder så kallade AdServer-cookies för detta ändamål, genom vilka vissa parametrar för att mäta framgång kan mätas, t.ex. visning av annonser eller klick från användarna. Om du går in på vår webbplats via en motsvarande annons lagrar tjänsten en cookie på din dator. Den är inte avsedd att identifiera dig personligen. Följande information lagras vanligtvis som analysvärden för den här cookien: unikt cookie-ID, antal annonsavtryck per placering (frekvens), sista avtryck (relevant för konverteringar efter visning), opt-out-information (markerar att användaren inte längre vill bli kontaktad). Dessa cookies gör det möjligt för leverantören att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på webbplatsen och kakan som lagrats på hans eller hennes dator ännu inte har löpt ut, kan leverantören och webbplatsoperatören känna igen att användaren har klickat på annonsen och omdirigerats till denna sida. En annan cookie tilldelas varje sidoperatör. Cookies kan därför inte spåras via andra sidoperatörers webbplatser. Vi samlar inte själva in eller behandlar några personuppgifter i samband med de ovannämnda reklamåtgärderna. Vi får endast statistiska utvärderingar från leverantören. Dessa utvärderingar gör det möjligt för oss att se vilka av de reklamåtgärder som används som är särskilt effektiva. Vi får inga ytterligare uppgifter från användningen av annonseringsverktygen; vi kan i synnerhet inte identifiera användarna på grundval av denna information. På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till leverantörens server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som leverantören samlar in genom att använda tjänsten. Enligt vår kännedom får leverantören information om att du har besökt den relevanta delen av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du har ett användarkonto hos leverantören och är registrerad kan leverantören tilldela besöket till ditt användarkonto. Även om du inte är registrerad hos leverantören eller inte har loggat in är det möjligt att leverantören kan få och lagra din IP-adress.

Vi använder tjänsten i marknadsförings- och optimeringssyfte, särskilt för att placera relevanta och intressanta annonser för dig och därmed förbättra vårt erbjudande, göra det mer intressant för dig som användare och undvika irriterande annonser. Du hittar mer information om Google Ads i Googles sekretesspolicy (https://policies.google.com/privacy) 

Google Tag Manager

Vi använder tjänsten Google Tag Manager från Google. ”Google” är en företagsgrupp som består av Google Ireland Ltd (leverantör av tjänsten), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland och Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA samt andra företag som är knutna till Google LLC. Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google. Google Tag Manager är en hjälptjänst och behandlar endast personuppgifter för tekniskt nödvändiga ändamål. Google Tag Manager tar hand om laddningen av andra komponenter som i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager har inte tillgång till dessa uppgifter. Observera att amerikanska myndigheter, t.ex. underrättelsetjänster, potentiellt kan få tillgång till personuppgifter som oundvikligen utbyts med Google på grund av Internetprotokollet (TCP) när denna tjänst är integrerad, på grund av amerikanska lagar som Cloud Act.

Du hittar mer information om Google Ads i Googles sekretesspolicy (https://policies.google.com/privacy).

Facebook Custom Audiences

Vi använder Facebooks tjänst Custom Audiences på vår webbplats. Leverantören är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 2 Dublin, Irland, https://www.facebook.com/. Tjänsten gör det möjligt för oss att visa intressebaserade annonser (”annonser”) för besökare på vår webbplats när de besöker andra webbplatser som också använder tjänsten. När du använder tjänsten upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till leverantörens server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som leverantören samlar in genom att använda tjänsten. Enligt vår kännedom får leverantören information om att du har besökt den relevanta delen av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du har ett användarkonto hos leverantören och är registrerad kan leverantören tilldela besöket till ditt användarkonto. Även om du inte är registrerad eller inte har loggat in finns det en möjlighet att leverantören får reda på och lagrar din IP-adress och eventuellt andra identifierande egenskaper.

Vi använder tjänsten i marknadsförings- och optimeringssyfte, särskilt för att placera relevanta och intressanta annonser för dig och på så sätt förbättra vårt erbjudande, göra det mer intressant för dig som användare och undvika irriterande annonser. https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_

 

Facebook Social Plugins

Vi använder Facebooks tjänst Custom Audiences på vår webbplats. Leverantören är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 2 Dublin, Irland, https://www.facebook.com/. Tjänsten lagrar och behandlar information om ditt användarbeteende på vår webbplats. För detta ändamål använder tjänsten bland annat cookies, dvs. små textfiler som lagras lokalt i webbläsarens cache på din slutenhet och som möjliggör en analys av din användning av vår webbplats.

Vi använder tjänsten i optimeringssyfte, särskilt för att förbättra användningen av vår webbplats för dig och för att göra den mer användarvänlig. https://www.facebook.com/about/privacy

För att integrera tjänsten använder vi en tvåklickslösning på vår webbplats. Detta säkerställer att dina personuppgifter inte överförs till tredjepartsleverantören när du går in på vår webbplats. Dina personuppgifter överförs till och behandlas av tredjepartsleverantören endast när du klickar på den gråmarkerade knappen för tredjepartsleverantören och därmed aktiverar tjänsten. För detaljer om typen och omfattningen av databehandlingen hänvisar vi till sekretesspolicyn för den tredjepartsleverantör som länkas ovan.

Facebook-Pixel

Vi använder Facebook Pixel-tjänsten på vår webbplats. Leverantören är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 2 Dublin, Irland, https://www.facebook.com/. Tjänsten gör det möjligt för leverantören att visa våra annonser på Facebook, så kallade Facebook-annonser, endast för de Facebook-användare som har varit besökare på vår webbplats, särskilt de som har visat intresse för vårt onlineutbud eller för vissa ämnen eller produkter. Tjänsten gör det möjligt att kontrollera om en användare omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på våra Facebook-annonser. Tjänsten använder bland annat cookies, dvs. små textfiler som lagras lokalt i webbläsarens cache på din slutenhet. Om du är inloggad på Facebook med ditt användarkonto kommer ditt besök på vårt onlineerbjudande att noteras i ditt användarkonto. De uppgifter som samlas in om dig är anonyma för oss, vilket innebär att vi inte kan dra några slutsatser om användarens identitet. Leverantören kan dock koppla dessa uppgifter till ditt användarkonto där. Vi har inget inflytande över omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som leverantören samlar in genom att använda tjänsten. Såvitt vi vet får leverantören information om att du har besökt den relevanta delen av vår webbplats eller klickat på en av våra annonser. Om du har ett användarkonto på Facebook och är registrerad kan leverantören tilldela besöket till ditt användarkonto. Även om du inte är registrerad på Facebook eller inte har loggat in finns det en möjlighet att leverantören får reda på och lagrar din IP-adress och eventuellt andra identifierande egenskaper.

Vi använder tjänsten i marknadsförings- och optimeringssyfte, särskilt för att placera relevanta och intressanta annonser för dig och på så sätt förbättra vårt erbjudande, göra det mer intressant för dig som användare och undvika irriterande annonser. https://www.facebook.com/about/privacy

Instagram

Vi använder Instagram-tjänsten på vår webbplats. Leverantören är Instagram LLC, 1601 Willow Rd, CA 94025 Menlo Park, USA, tel. +1 650 543-4800, https://www.instagram.com/. Tjänsten gör det möjligt för oss att visa intressebaserade annonser (”annonser”) för besökare på vår webbplats när de besöker andra webbplatser som också använder tjänsten. När du använder tjänsten upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till leverantörens server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som leverantören samlar in genom att använda tjänsten. Enligt vår kännedom får leverantören information om att du har besökt den relevanta delen av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du har ett användarkonto hos leverantören och är registrerad kan leverantören tilldela besöket till ditt användarkonto. Även om du inte är registrerad eller inte har loggat in finns det en möjlighet att leverantören får reda på och lagrar din IP-adress och eventuellt andra identifierande egenskaper.

Vi inkluderar innehåll från leverantören på webbsidorna på vår webbplats för att göra detta innehåll direkt tillgängligt för dig utan att du behöver söka upp innehållet separat på leverantörens sidor. Detta gör det möjligt för oss att förbättra vårt erbjudande och användarupplevelsen för dig och göra den mer intressant. https://help.instagram.com/155833707900388

LinkedIn Analytics

Vi använder tjänsten LinkedIn Analytics på vår webbplats. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Dublin, Irland, Tel. +1 855 8325465, https://www.linkedin.com/Tjänsten lagrar och behandlar information om ditt användarbeteende på vår webbplats. För detta ändamål använder tjänsten bland annat cookies, dvs. små textfiler som lagras lokalt i webbläsarens cache på din slutenhet och som möjliggör en analys av din användning av vår webbplats.

Vi använder tjänsten för att analysera användningen av vår webbplats och för att kontinuerligt förbättra enskilda funktioner och erbjudanden samt användarupplevelsen. Genom den statistiska utvärderingen av användarnas beteende kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.

Du kan också förhindra lagring av cookies som genereras av denna tjänst genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.

LinkedIn Widgets

Vi använder tjänsten LinkedIn Widgets på vår webbplats. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Dublin, Irland, Tel. +1 855 8325465, https://www.linkedin.com/. Tjänsten lagrar och behandlar information om ditt användarbeteende på vår webbplats. För detta ändamål använder tjänsten bland annat cookies, dvs. små textfiler som lagras lokalt i webbläsarens cache på din slutenhet och som möjliggör en analys av din användning av vår webbplats.

Vi använder tjänsten för att analysera användningen av vår webbplats och för att kontinuerligt förbättra enskilda funktioner och erbjudanden samt användarupplevelsen. Genom den statistiska utvärderingen av användarnas beteende kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.

Marketing Solutions (früher LinkedIn Ads)

Vi använder tjänsten Marketing Solutions (tidigare LinkedIn Ads) på vår webbplats. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Dublin, Irland, Tel. +1 855 8325465., https://www.linkedin.com/. Tjänsten lagrar och behandlar information om ditt användarbeteende på vår webbplats. För detta ändamål använder tjänsten bland annat cookies, dvs. små textfiler som lagras lokalt i webbläsarens cache på din slutenhet och som möjliggör en analys av din användning av vår webbplats.

Vi använder tjänsten i marknadsförings- och optimeringssyfte, särskilt för att placera relevanta och intressanta annonser för dig och på så sätt förbättra vårt erbjudande, göra det mer intressant för dig som användare och undvika irriterande annonser.

Twitter Ads

Vi använder tjänsten Twitter Ads på vår webbplats. Leverantören är Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, D02 AX07 Dublin 2, Irland., https://twitter.com/. Tjänsten lagrar och behandlar information om ditt användarbeteende på vår webbplats. För detta ändamål använder tjänsten bland annat cookies, dvs. små textfiler som lagras lokalt i webbläsarens cache på din slutenhet och som möjliggör en analys av din användning av vår webbplats.

Vi använder tjänsten i marknadsförings- och optimeringssyfte, särskilt för att placera relevanta och intressanta annonser för dig och på så sätt förbättra vårt erbjudande, göra det mer intressant för dig som användare och undvika irriterande annonser.

Twitter Analytics

Vi använder tjänsten Twitter Analytics på vår webbplats. Leverantören är Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, D02 AX07 Dublin 2, Irland, https://twitter.com/. Tjänsten lagrar och behandlar information om ditt användarbeteende på vår webbplats. För detta ändamål använder tjänsten bland annat cookies, dvs. små textfiler som lagras lokalt i webbläsarens cache på din slutenhet och som möjliggör en analys av din användning av vår webbplats.

Vi använder tjänsten för att analysera användningen av vår webbplats och för att kontinuerligt förbättra enskilda funktioner och erbjudanden samt användarupplevelsen. Genom den statistiska utvärderingen av användarnas beteende kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.

Twitter Button

Vi använder tjänsten Twitter Button på vår webbplats. Leverantören är Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, D02 AX07 Dublin 2, Irland, https://twitter.com/. Tjänsten lagrar och behandlar information om ditt användarbeteende på vår webbplats. För detta ändamål använder tjänsten bland annat cookies, dvs. små textfiler som lagras lokalt i webbläsarens cache på din slutenhet och som möjliggör en analys av din användning av vår webbplats.

Vi använder tjänsten i optimeringssyfte, särskilt för att förbättra användningen av vår webbplats för dig och för att göra den mer användarvänlig.

Twitter Conversion Tracking

Vi använder tjänsten Twitter Conversation Tracking på vår webbplats. Leverantören är Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, D02 AX07 Dublin 2, Irland, https://twitter.com/. Tjänsten lagrar och behandlar information om ditt användarbeteende på vår webbplats. För detta ändamål använder tjänsten bland annat cookies, dvs. små textfiler som lagras lokalt i webbläsarens cache på din slutenhet och som möjliggör en analys av din användning av vår webbplats.

Vi använder tjänsten för att analysera användningen av vår webbplats och för att kontinuerligt förbättra enskilda funktioner och erbjudanden samt användarupplevelsen. Genom den statistiska utvärderingen av användarnas beteende kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.

Twitter Syndication

Vi använder tjänsten Twitter Syndication på vår webbplats. Leverantören är Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, D02 AX07 Dublin 2, Irland, https://twitter.com/. Tjänsten lagrar och behandlar information om ditt användarbeteende på vår webbplats. För detta ändamål använder tjänsten bland annat cookies, dvs. små textfiler som lagras lokalt i webbläsarens cache på din slutenhet och som möjliggör en analys av din användning av vår webbplats.

Vi använder tjänsten i optimeringssyfte, särskilt för att förbättra användningen av vår webbplats för dig och för att göra den mer användarvänlig.

YouTube

Vi använder YouTube-tjänsten på vår webbplats. Leverantören är Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, 4 Dublin, Irland, tel. +353 1 543 1000, fax +353 1 686 5660, https://www.google.de/. När du besöker en webbplats som innehåller medieinnehåll från leverantören överförs data till leverantörens server och lagras där. Om du har ett användarkonto hos leverantören och är registrerad kan leverantören tilldela besöket till ditt användarkonto. Leverantören lagrar dessa uppgifter som en användarprofil och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller för att utforma sina webbplatser så att de uppfyller användarnas behov. En sådan utvärdering görs framför allt (även för användare som inte är inloggade) för att visa behovsbaserad reklam och för att informera andra användare om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att dessa användarprofiler skapas. Kontakta leverantören direkt.

Vi inkluderar innehåll från leverantören på webbsidorna på vår webbplats för att göra detta innehåll direkt tillgängligt för dig utan att du behöver söka upp innehållet separat på leverantörens sidor. Detta gör det möjligt för oss att förbättra vårt erbjudande och användarupplevelsen för dig och göra den mer intressant.

För mer information om YouTube, se Googles sekretesspolicy (https://policies.google.com/privacy).

Uppdateringar och ändringar

Clean Industry Solutions kommer kontinuerligt att uppdatera och ändra integritets- och dataskyddsvillkoren i enlighet med relevanta lagar och förordningar. Den senaste uppdateringen, när GDPR fastställdes, var i juli 2022.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om denna policy, hur vi använder dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, tveka inte att kontakta oss på följande adress:

Clean Industry Solutions Holding Europe AB c/o Win-Win EkonomiAB
Palmfeltsvägen 21
SE-121 62 Johanneshov
Tel: +46 611 81 0610
info@cleanindustrysolutions.com