Integritetspolicy

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, även känd som EU:s nya allmänna dataskyddsförordning, GDPR, reglerar en enskild persons, ett företags eller en organisations behandling av personuppgifter om enskilda personer i EU. På Clean Industry Solutions är vi dedikerade till att hålla dina personuppgifter privata och säkerställa en hög skyddsnivå i enlighet med dessa förordningar som beskrivs närmare nedan. GDPR säkerställer starkare regler för dataskyddets betydelse:

  • Starkare säkerhet och individuella rättigheter, eftersom människor har större kontroll över sina personuppgifter och vad företag kan göra med dem
  • Företagen får lika villkor eftersom GDPR:s principer är att personuppgifter måste behandlas på ett rättvist och öppet sätt
  • Personuppgifter som innehas och behandlas ska begränsas till det minimum som krävs för de ändamål för vilka de samlades in

Clean Industry Solutions Holding Europe AB är därför ansvarig för att skydda dina personuppgifter som du anförtror oss och garantera dina rättigheter som individ enligt GDPR. Om det finns några tvivel eller frågor om föregående uttalande kan du kontakta CISH Europe AB via de kontaktuppgifter som anges längre ner.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar levande individ. Olika delar av information som tillsammans kan leda till identifiering av en viss person utgör också personuppgifter. Detta inkluderar namn, adress och ort, telefonnummer, e-postadress, socialförsäkringsnummer, födelsedatum, betalningsinformation samt personliga bilder. Dataskyddsförordningen skyddar personuppgifter oavsett vilken teknik som används för att behandla uppgifterna, oavsett om det är ett IT-system, t.ex. videoövervakning, eller på papper.

Hur använder vi dina uppgifter?

Personuppgifter behandlas endast för specifika och i förväg fastställda ändamål, och kommer inte att behandlas för andra ändamål som har överenskommits i förväg. På Clean Industry Solutions behandlar vi dina personuppgifter för avtalsändamål för att tillhandahålla information, produkter och tjänster i enlighet med förfrågningar och avtal. Detta innefattar till exempel lagring av e-postadresser för nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial och behandling av namn och adresser för offerter och kontrakt, och Dina personuppgifter kan också användas för marknadsförings- och utvecklingsändamål för att förbättra våra produkter och tjänster. Om du inte vill ta emot sådant material eller föredrar att dina uppgifter inte används för sådana ändamål, vänligen kontakta oss via de uppgifter som anges längre ned. Vi avstår från att samla in mer information än vad som är nödvändigt för att tillhandahålla lämpliga tjänster och produkter som du har begärt.

När använder vi dina uppgifter och hur länge?

Dina uppgifter kommer att behandlas så snart begäran om en tjänst eller produkt görs. Dessa uppgifter kommer att sparas tills du meddelar oss något annat. Detta beror främst på att vi vill kunna ge bra service och support gällande ditt köp och uppgifterna används som referens. Uppgifter är viktiga när det gäller inköpsorder, kvantitet, plats och underhållsbehov. Om du fortfarande vill ta bort dina personuppgifter kan du kontakta oss via de uppgifter som anges längre ner. Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar levande individ. Olika delar av information som tillsammans kan leda till identifiering av en viss person utgör också personuppgifter. Detta inkluderar namn, adress och ort, telefonnummer, e-postadress, socialförsäkringsnummer, födelsedatum, betalningsinformation samt personliga bilder. Dataskyddsförordningen skyddar personuppgifter oavsett vilken teknik som används för att behandla uppgifterna, oavsett om det är ett IT-system, t.ex. videoövervakning, eller på papper.

Med vem delar vi dina uppgifter?

Om det inte krävs enligt lag kommer personuppgifter inte att delas med någon tredje part utan ditt samtycke. De flesta verksamheter sker internt inom Clean Industry Solutions, och det finns rutiner för att garantera att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt externt, dvs. vid outsourcing av uppgifter som marknadsföring.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till att dela dina uppgifter eller din information (samt att få marknadsföringsmaterial/nyhetsbrev). Du har också rätt till rättelse om uppgifterna behöver uppdateras, korrigeras eller flyttas, eftersom vi vill se till att all information är aktuell och korrekt. Detta omfattar även rätten till radering, eftersom du kan begära att dina personuppgifter raderas och tas bort om du så önskar.

Du har naturligtvis rätt att få tillgång till din information och du kan begära en kopia av de personuppgifter som vi har om dig. Alla dessa rättigheter har du rätt till om inte lagen begränsar oss att göra ändringar eller justeringar av informationen. Om du anser att vi har hanterat dina uppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid kontakta oss via informationen nedan. Om du vill lämna in ett klagomål kan du göra det till Datainspektionen, det ansvariga organet för övervakningen enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, tveka inte att kontakta oss via informationen längst ner på sidan.

Hur använder vi cookies?

Cookies är en textbit som med ditt tillstånd placeras på din dators hårdvara. Clean Industry Solutions använder dessa cookies för att spåra och analysera trafiken på våra webbplatser för att bättre veta vem som besöker vår webbplats och när. Detta förbättrar också din användarupplevelse när du besöker webbplatsen, och genom att analysera trafiken kan vi förbättra denna upplevelse i enlighet med detta. Du kan enkelt välja att inte acceptera cookies och stänga av dem via din webbläsares säkerhetsinställningar, men detta kommer inte att leda till den bästa användarupplevelsen av webbplatsen.

Viktigt meddelande om databehandling i samband med Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited. Om det ansvariga organet för den databehandling som sker via denna webbplats har sin grund utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz, utförs den tillhörande databehandlingen av Google Analytics av Google LLC. Google Ireland Limited och Google LLC. kommer i fortsättningen att kallas ”Google”.

Google Analytics använder ”cookies”, som är textfiler som sparas på webbplatsbesökarens dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera användningen av webbplatsen. Den information som genereras av kakan (inklusive den trunkerade IP-adressen) om användningen av webbplatsen kommer normalt att överföras till och lagras av Google.

Google Analytics används uteslutande med tillägget ”_anonymizeIp ()” på denna webbplats. Detta tillägg säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom trunkering och utesluter en direkt personlig referens. Via detta tillägg trunker Google webbplatsbesökarens IP-adress inom EU:s medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs besökarens fullständiga IP-adress till Googles servrar i USA och förkortas där. Den IP-adress som tillhandahålls av besökarens webbläsare vid användning av Google Analytics kommer inte att sammanföras av Google med andra uppgifter från Google.

På uppdrag av webbplatsoperatören kommer Google att använda den insamlade informationen för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att tillhandahålla andra webbplats- och internetrelaterade tjänster till webbplatsoperatören (artikel 6.1 f i GDPR). Det legitima intresset för databehandlingen ligger i optimeringen av denna webbplats, analysen av användningen av webbplatsen och anpassningen av innehållet. Användarnas intressen skyddas på lämpligt sätt genom pseudonymisering av deras uppgifter.

Google LLC. garanterar en lämplig nivå av dataskydd på grundval av europeiska standardavtalsklausuler. De uppgifter som skickas och är kopplade till Google Analytics-cookies, t.ex. användar-ID eller reklam-ID, raderas automatiskt efter 50 månader. Radering av uppgifter vars lagringsperiod har uppnåtts sker automatiskt en gång i månaden.

Webbplatsbesökaren kan vägra användning av cookies genom att välja lämpliga inställningar i sin webbläsare. Webbplatsbesökaren kan också förhindra att Google samlar in information (inklusive IP-adress) via cookies och behandlar denna information genom att ladda ner detta webbläsarplugin och installera det: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Webbplatsbesökaren kan förhindra datainsamling via Google Analytics på denna webbplats genom att klicka här. En ”opt-out-cookie” kommer då att tillämpas, vilket förhindrar all framtida insamling av uppgifter om webbplatsbesökaren när denne besöker denna webbplats.

Ytterligare information om Googles behandling och användning av uppgifter, inställningar och möjligheter till avaktivering finns i Googles sekretesspolicy (https://policies.google.com/privacy) samt i inställningarna för Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

Uppdateringar och ändringar

Clean Industry Solutions kommer kontinuerligt att uppdatera och ändra integritets- och dataskyddsvillkoren i enlighet med relevanta lagar och förordningar. Den senaste uppdateringen, när GDPR fastställdes, var i maj 2018.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om denna policy, hur vi använder dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, tveka inte att kontakta oss på följande adress:

Clean Industry Solutions Holding Europe AB c/o Win-Win EkonomiAB
Palmfeltsvägen 21
SE-121 62 Johahanneshov
Tel: +46 611 81 0610
info@cleanindustrysolutions.com

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Head Office
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
121 62 Johanneshov
Sweden

© 2022 Clean Industry Solutions Holding Europe AB