Kalender

Bokslutskommuniké 2021: 25/02/2022

Första kvartalsrapporten: 24/05/2022
Andra kvartalsrapporten: 17/08/2022
Tredje kvartalsrapporten: 25/11/2022
Årsredovisning: 24/02/2023

Årsrapport 2021: 29/04/2022
Årligt bolagsstämma: 25/05/2022

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Head Office
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
121 62 Johanneshov
Sweden

© 2022 Clean Industry Solutions Holding Europe AB