Information om aktier

Clean Industry Solutions Holding Europe AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
https://www.nasdaq.com

Aktie

Kortnamn:

CISH

Antal aktier:

60597762

ISIN kod:

SE0011762517

Round Lot:

1

Order book ID:

228879

Registrering av företag

Nummer:

559110-3972

Marknadssegment:

First North STO/8

Tick Size table:

MiFID II tick size table

Handelsvaluta:

SEK

Största aktieägare

Namn

Antal aktier

Rösträtt

Assindia AB

5.675.000

9,37%

Aaro Pellervo Nurkkala

2.372.620

3,92%

Tony Chouha

1.820.210

3,00%

Oleg Sutjagin

1.713.851

2,83%

Avanza Pension

1.582.061

2,61%

Övriga aktieägare

47.434.020

78,27%

Totalt antal aktier

60.597.762

100%

Status per den 2023-12-31

Klassificering

Kod

Namn

60

Energi

6010

Energi

Källa: Euroclear Sweden AB, 2021-06-15