Information om aktier

Clean Industry Solutions Holding Europe AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
https://www.nasdaq.com

Aktie

Kortnamn:

CISH

Antal aktier:

12188792

ISIN kod:

SE0011762517

Round Lot:

1

Order book ID:

228879

Registrering av företag

Nummer:

559110-3972

Marknadssegment:

First North STO/8

Tick Size table:

MiFID II tick size table

Handelsvaluta:

SEK

Största aktieägare

Namn

Antal aktier

Rösträtt

Assindia AB

3.125.000

20,41%

Joakim Byström

1.144.479

7,47%

Christian Zahler

1.120.373

7,32%

Fastighets AB Ponord

1.003.639

6,55%

Tobias Schwind

954.143

6,23%

Övriga aktieägare

7.966.158

52,02%

Totalt antal aktier

15.313.792

100%

Status per den 2022-01-15

Klassificering

Kod

Namn

60

Energi

6010

Energi

Källa: Euroclear Sweden AB, 2021-06-15

Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Head Office
c/o Win-Win Ekonomi AB
Palmfeltsvägen 21
121 62 Johanneshov
Sweden

© 2022 Clean Industry Solutions Holding Europe AB