Information om aktier

Clean Industry Solutions Holding Europe AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
https://www.nasdaq.com

Aktie

Kortnamn:

CISH

Antal aktier:

25497762

ISIN kod:

SE0011762517

Round Lot:

1

Order book ID:

228879

Registrering av företag

Nummer:

559110-3972

Marknadssegment:

First North STO/8

Tick Size table:

MiFID II tick size table

Handelsvaluta:

SEK

Största aktieägare

Namn

Antal aktier

Rösträtt

Assindia AB

4.525.000

17,75%

Eniara AB

1.493.451

5,86%

Christian Zahler

1.120.373

4,39%

Aaro Pellervo Nurkkala

1.058.773

4,15%

Fastighets AB Ponord

1.003.639

3,94%

Övriga aktieägare

16.296.526

63,91%

Totalt antal aktier

25.497.762

100%

Status per den 2022-12-31

Klassificering

Kod

Namn

60

Energi

6010

Energi

Källa: Euroclear Sweden AB, 2021-06-15