Företrädesemission 2022 – Dokument

Inbjudan till att teckna units i Clean Industry Solutions Holding Europe AB:s företrädesemission

Inbjudan att teckna units i vår företrädesemission

Vi kommer att hålla vårt meddelande kort: Det har aldrig varit en bättre tid att investera i oss. Våra dotterbolag upplever en enorm ökning av efterfrågan och kunde registrera en orderingång på över 10 miljoner kronor bara under det tredje kvartalet 2022. Den ökade volymen av förfrågningar och beställningar bådar gott för framtiden.

Som vi vet är klimatkrisen en brådskande fråga som mänskligheten står inför just nu. Nya värmerekord, ovanliga väderhändelser över hela planeten, och ett Europa som drabbats av torka är bara några av de tecken som tyder på att vi måste agera. Klimatkrisen är förknippad med existentiella frågor, och Clean Industry Solutions fokuserar på två av dessa: energi och vatten.

Förnybar energi blir mer prisvärd för varje dag som går, medan priset vi betalar för fossila bränslen skjuter i höjden – både ekonomiskt och miljömässigt. Solenergi är nu mer konkurrenskraftig än för fem år sedan. Clean Industry Solutions dotterbolag Industrial Solar har noggrant observerat skiftet i branschen, eftersom företag från alla sektorer installerar solenergilösningar för att reducera klimatavtrycket från verksamheten och minska beroendet av fossila bränslen. På vattenfronten har SolarSpring stärkt sin ställning som en innovativ lösningsleverantör genom att delta i internationella FoU-studier som beviljats bidrag och samtidigt arbetat med att tillhandahålla skalbara lösningar för olika industrier för att behandla avloppsvatten.

Clean Industry Solutions dotterbolag arbetar hårt för att möta den växande efterfrågan från potentiella kunder över hela världen. Det är därför viktigt att generera mer resurser för att hänga med den ökande efterfrågan, utveckla dessa verksamheter, och anställa fler briljanta medarbetare. Vi har expertisen, passionen och lösningarna; du har drivkraften att göra skillnad.

För att generera dessa resurser har styrelsen därför beslutat att genomföra en företrädesemission.

Använd din företrädesrätt, eller teckna utan företräde, för att teckna units – tillsammans kan vi skapa en bättre framtid!

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod:

30 september– 14 oktober 2022

Handel med uniträtter:

30 september – 11 oktober 2022

Transaktionsstorlek:

Företrädesemissionen kan initialt inbringa cirka 23 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs:

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,50 SEK per unit, vilket motsvarar 1,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Villkor:

En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption.

Tecknings- och garantiåtagande:

Clean Industry Solutions har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2 MSEK och emissionsgarantier om cirka 12,9 MSEK, motsvarande totalt cirka 65 procent av Företrädesemissionen.

Key Investment Highlights